تبلیغات شما

گزارش حساب‌رسی بنیاد سینمایی فارابی در سال ۹۶

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این اقدام در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌های بنیاد انجام شده است.

صورت‌های مالی بنیاد سینمایی فارابی برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ حساب‌رسی شده است. گزارش حساب‌رس مستقل به شرح زیر است:

۲۴۱۲۴۳