تبلیغات شما

پرواز چه هواپیمایی از آسمان ایران ممنوع شد؟

بعد از اینکه کشورهای بهره‌بردار این هواپیما تصمیم توقف پروازهای آن را گرفتند، ایران نیز عبور این نوع هواپیما از آسمان کشور را ممنوع اعلام کرد.

۴۱۲۳۱