تبلیغات شما

کمکهای فدراسیون کارگری بین مناطق سیل زده لرستان توزیع گردید

به گزارش خبرآنلاین لرستان ،درویش پوردر این زمینه گفت: محموله کمک‎های مردمی به سمت پلدختر و معمولانارسال و بین سلزدگان توزیع گردید. وی تصریح کرد: این محموله از طرف فدراسیون کارگری جمهوری اسلامی ایران و خیرین از تهران برای لرستان ارسال شده است.

معاون اداره کل تعاون اضافه کرد: این محموله با ۱۰ماشین افروید با امکانات و تجهیزات کامل به طرف استان گسیل شده است. درویش پور بیان کرد: بعد از این نیازمندی‎های اساسی را براساس فراخور نیازهای مردم ارسال خواهد شد.

ارسال نیازهای ضروری خانواده ها

وی گفت: این محموله شامل؛ مواد خوراکی، مواد شوینده، بهداشتی، برنج، روغن، کنسرویجات، اجناس ضروری و…. مردم است.

معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان اظهار کرد: این محموله با هماهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان به این مناطق ارسالو توزیع گردید.

۴۶